Termékdíj nyilatkozat

Alulírott……………………………………………  , mint a

Cég megnevezése: …………………………………………………………………………………………………………..

Székhely:                  …………………………………………………………………………………………………………..

Adószám:                 …………………………………………

felelős  vezetője kijelentem, hogy a Prospektus Nyomdában (8200 Veszprém, Tartu u.6.,

adószám HU11333524) megrendelt, az alábbiakban részletezett termék a Környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV.törvény 2.§ 26 )pontjának megfelelően:

  1. Reklámhordozó papírnak minősül, így termékdíj megfizetésére kötelezett.
  1. Nem minősül reklámhordozó papírnak, így nem kell termékdíjat fizetni, tekintettel arra,

hogy a termék:

  1. a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap*
  2. a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott

kiadvány, időszaki lap*

  1. c) a könyv, tankönyv*

a megfelelő rész bekarikázandó *

Munka neve:                …………………………………………………………………………..

Megjelenés száma:     …………………………………………………………………………..

ISSN szám:                    …………………………………………………………………………..

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi a megrendelésnek,

                                                           megléte a gyártás előfeltétele.

Dátum

……………………………………………

Megrendelő